Статистика просмотра документов. TOP 50
Название документа #
Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" (л.р. 1-6) 127
Підручник з політології 94
Практикум з курсу «Безпека життєдіяльності» для студентів вищих навчальних закладів 86
Практичний коментар щодо Закону України "Про охорону праці" 76
English for technical students/Англійська мова для студентів технічних ВНЗ 76
Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі. 74
Оптимізаційні методи і моделі в економіці і менеджменті 71
Нафтогазова механіка 61
Методичні вказівки та завдання до практичних занять з англійської мови 61
Переклад термінології у галузі електроніки, електротехніки та енергетики з англійської на українську мову 60
Двигуни внутрішнього згоряння. Т. 4. Основи САПР 57
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Контролінг" 51
Безконтактні елементи автоматики в електропобутовій техніці 50
Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: общий курс высшей математики в 2-х томах. – Т.1. 46
Архітектура комп’ютера. Комп’ютерна схемотехніка 44
Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс. 44
Екзаменаційні білети з дисципліни "Місцеві фінанси" 42
Сучасна українська література для старшокласників 41
Проекційне креслення. Виконання ескізу з натури. 41
Методичні вказівки до розрахунково-графічного завдання «Парний кореляційно-регресійний аналіз» за розділом «Економетрія» дисципліни «Економіко-математичне моделювання» 40
Числові методи обробки результатів експерименту 39
Автоматизированное проектирование компьютерных систем и сетей 39
Задания к курсу лабораторных работ по дисциплине "Информатика" по теме "Программирование в среде Delphi" 39
Робоча навчальна програма дисципліни “Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка” 38
Електричні та магнітні пристрої, електричні аксесуари, електричні установки. Терміни, тлумачення, коментарі. 36
Задачі і вправи з нарисної геометрії та методичні рекомендації до їх виконання 34
Процессы микро- и нанорезания 34
Визначення питомого електричного опору однорідних напівпровідників і тонких напівпровідникових шарів 33
Гідрогазодинаміка 33
Робоча програма курсу "Місцеві фінанси" 32
Комп’ютерний лабораторний практикум з теоретичної механіки 32
Хімія матеріалів 31
Комп’ютерний практикум. Лабораторні роботи з теоретичної механіки. 31
Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: специальные главы курса высшей математики. – Т.3 Часть 2 31
Компьютерное конструирование 31
Обробка електронограм від монокристалічних плівок 30
Гідравліка і гідропневмоавтоматика в транспортних засобах 30
Безпека життєдіяльності. Часть 1. 30
Безопасность жизнедеятельности 30
Ортогональное центральное композиционное планирование в технике и электрофизике высоких напряжений 30
Програма та методичні рекомендації до лекційних та семінарських занять з курсу «Історія України»для студентів усіх спеціальностей 30
Короткий курс теоретичної механіки. Динаміка. 30
Конспект лекцій основи демографії 29
Навчальна програма з дисципліни "Інтернет-орієнтоване програмування" 29
Методи наукових досліджень 29
Комплексна контрольна робота з дисципліни "Місцеві фінанси". Вариант 10. 29
Требования к оформлению статей, публикуемых в Вестнике НТУ ХПИ 29
Вища математика в прикладах і задачах. Т.2. Глава 9-12. 29
Геометричне модулювання у конструюванні інженерних об’єктів та систем 28
Програмне забезпечення обчислювальних систем на базі FreeMat 28

© 2018 — Разработано лабораторией информационно-поисковых систем НТУ "ХПИ"

Яндекс.Метрика